AnChoice

Pojištění

Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny

Základní varianta A) zahrnuje:

pojištění léčebných výloh do 1.500.000 Kč, tj.:

  • ošetření
  • pobyt v nemocnici
  • léky
  • náklady na repatriaci
  • akutní ošetření zubů

Rozšířená varianta D) zahrnuje:

základní variantu A) plus

  • úrazové připojištění (smrt 100.000 Kč, trvalé následky 200.000 Kč)
  • odpovědnost za škody (zdraví 1.000.000 Kč, majetek 500.000 Kč)
  • připojištění zavazadel (10.000 Kč)
  • storno zájezdu (10.000 Kč, spoluúčast 20%, min. 500 Kč)