AnChoice

Pojištění

Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny

Základní varianta CK2) zahrnuje:

- léčebné výlohy do výše 3.500.000 Kč
- akutní ošetření zubů (max. 5.000 Kč)
- pojištění úrazu (smrt 200.000 Kč, trvalé následky 400.000 Kč)
- odpovědnost za škody (zdraví 4.000.000 Kč, majetek 2.000.000 Kč)
- pojištění zavazadel (25.000 Kč)


Rozšířená varianta CK3) zahrnuje:

- d t t o  CK2
- pojištění stornopoplatků (max. 10.000 Kč)


Cestovní pojištění pro CK a CA

Oznámení SU

VPP CP